Địa điểm

Tour hàng ngày

Nha Trang - Phú Yên

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 7-8 tiếng Thời gian: 7-8 tiếng
455.000₫

Nha Trang - Đà Lạt

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 11-12 tiếng Thời gian: 11-12 tiếng
525.000₫

Tour 3 đảo VIP: Hòn Mun - Đông Tằm - Hòn Tằm

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 7-8 tiếng Thời gian: 7-8 tiếng
690.000₫

Tour Đảo Khỉ - Đảo Hoa Lan

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 7-8 tiếng Thời gian: 7-8 tiếng
500.000₫

Nha Trang - Ninh Thuận

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 7-8 tiếng Thời gian: 7-8 tiếng
450.000₫

Tour 1 đảo VIP: HÒN TẰM

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • hàng ngày Thời gian: hàng ngày
590.000₫

Tour 2 đảo VIP: MINI BEACH - HÒN TẰM

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • hàng ngày Thời gian: hàng ngày
525.000₫

Tour 3 đảo VIP: Bãi Tranh - Làng Chài - Hòn Tằm

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • hàng ngày Thời gian: hàng ngày
455.000₫

City Tour Nha Trang

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 4-5 tiếng Thời gian: 4-5 tiếng
350.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0903950288
x